Oldal Tetejére!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Itt az idő Iskolába menni, Új és Régi barátokkal találkozni és Új Ismeretekre szert tenni!

Véletlen Képek

P9230043.JPG

Facebook

 

Záró sajtóközlemény

Projektazonosító: TÁMOP-3.3.8.-12/2-2012-0085

Pályázat címe: Esélyegyenlőség alapú fejlesztés Tiszakanyár község iskolájában és óvodájában

 

 

Sikeres  projekt Tiszakanyáron

 

Intézményünk, a Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola, a Tiszakanyári Sün Balázs Napköziotthonos Óvodával közös projekt keretében 29.996.740 Ft támogatást nyert a TÁMOP 3.3.8.-12/2-2012-0085 számú pályázaton.

A projekt megvalósításának időtartama: 2013.09.01-2015.08.31.

A projekt célja, hogy támogassuk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességét, megkönnyítsük számukra az oktatási átmeneteket, az esélyegyenlőségi alapú fejlesztések révén.

A pályázat megvalósítása során a fő hangsúlyt az intézmények és a család kapcsolatának szorosabbra fűzésére, a korai hátránykompenzációra, prevencióra, valamint a tevékenységközpontú fejlesztésre helyeztük.

A pályázat keretében számos nagy sikerű programot bonyolítottunk le, valamint széles körű kapcsolati háló kialakítására, ennek keretében közös együttgondolkodásra sarkalltuk az érintetteket. Nagy sikerű családi napokat rendeztünk a kisebbségi önkormányzattal közösen. Végzős diákjaink szüleikkel együtt vettek részt pályaorientációs tréningen, melyet pszichológus vezetésével szerveztünk. A projekt megvalósítása során folyamat-tanácsadó segítette a bemeneti mérések és az egyéni fejlesztési tervek elkészítését, ill. kidolgozta az osztályfőnöki órákba illesztett esélyegyenlőségi programunkat. Átdolgozta iskolánk alapdokumentumait. A nyilvánosság tájékoztatása érdekében honlap fejlesztés valósult meg. A helyi társadalom (önkormányzat, CKÖ, védőnő, gyermekvédelem, SZK) bevonásával tréninget tartottunk, melynek célja a befogadói attitűd fejlesztése, az intézmény ez irányú jövőjével kapcsolatos célkitűzéseinek megbeszélése volt. Szakmai hálózatépítő találkozókat szerveztünk, amelyek alkalmával a környék hasonló pályázatokat megvalósító iskoláival konzultáltunk a tapasztalatokról és eredményeinket megosztottuk egymással. Negyedévente szakmai értékelő és tervező találkozókat tartottunk, ahol minden érintett beszámolt az elvégzett tevékenységekről, átgondoltuk a következő időszak feladatait. Nagy sikerű esélyegyenlőségi napokat tartottunk, ahol tanulóink és szüleik bevonásával igényes programok zajlottak. ( kézműves foglalkozások, néptánc bemutatók, könnyűzenei bemutatók, vetélkedők, közös ebéd stb.) Pedagógusaink 3x30 órás képzésen vettek részt, melyek a minél sikeresebb integrációt szolgálták.(Differenciálás, drámapedagógia, átmenetek kezelése.) HHH-s tanulóink nagy sikerű kirándulásokon vehettek részt, ahol teljes ellátást és fantasztikus programokat tudtunk biztosítani. Pályaorientációs szakember (pszichológus) foglalkozott évente 90 órában végzős diákjainkkal megkeresve az egyéniségekhez és képességekhez

 

Mentálhigiénés szakember látogatta szintén évi 90 órában- a HHH-s tanulóinkat és családjaikat, tanácsokat adott valamennyi érintettnek. Az átmenetek (óvoda-iskola, alsó-felső tagozat, általános és középiskola) megkönnyítése érdekében foglalkozásokat, valamint sikeres közösségi, gyermek-szülő és CKÖ részvételével zajló családi napokat tartottunk. A pályázatban tervezett fejlesztőeszközök beszerzésén túl - engedélyezett átcsoportosítással további eszközök beszerzésére is sor került, mely eszközöket a kollégák és diákjaink nagy örömmel használnak. Nagy sikerű családi napokat rendeztünk a kisebbségi önkormányzattal közösen. Óvodásaink szüleikkel együtt vettek részt bemutatókon, melyeken olyan információk birtokába kerültek, melyek az iskolaválasztást elősegítették. A kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó kommunikációs költségekre (hirdetőtábla, fotódokumentáció) terveztünk a projekt költségvetésében. A nyilvánosság biztosításának érdekében a III. számú kommunikációs csomag megvalósítása realizálódott. A C és D típusú tájékoztató táblák beszerzése megtörtént, továbbra is láthatók intézményünk falain. A projekt indításakor közvetlen és közvetett partnereinket szórólapok segítségével tájékoztattuk a pályázat céljáról, várható eredményeiről. Az iskola honlapján folyamatosan publikáltuk a projekt főbb eseményeit fotókkal alátámasztva. A projekt időtartama alatt évente ( 2 alkalom) 4 fő vett részt tanulmányúton, ahol un. jó gyakorlatokat tekinthettek meg és adaptálhattak az óvoda mindennapjaiba. Óriási segítség volt a plusz munkatárs alkalmazása,aki nagyon nagy segítséget nyújtott a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beilleszkedésében, személyiségének fejlesztésében. Tevékenysége során folyamatosan együttműködött az óvodapedagógusokkal, részt vett a szülői értekezleteken, team/munka megbeszéléseken, közreműködött az óvodai rendezvények szervezésében, megvalósításában. Óvodapedagógusaink 30 órás továbbképzésen vettek részt az átmenetek megkönnyítése érdekében. Az óvodás HHH-s gyermekek 2 alkalommal látogatták meg Európa legszebb állatkertjét, a Nyíregyházi Vadasparkot, ahol külön szervezett lenyűgöző programokon (fóka és pingvinetetés, mini buszos kirándulás stb.) vehettek részt, s teljes ellátásukat maximálisan biztosítottuk. Nagy élményt nyújtó rendezvényeket sikerült megvalósítanunk az óvodások és szüleik bevonásával (különös tekintettel a HHH-s gyermekekre). Minden szempontból eredményesnek bizonyult a HHH-s gyermekek és szüleik családlátogatása, melyet felkészült mentor végzett. A kisebbségi önkormányzattal közösen szervezett családi napokon egyre több érdeklődőt vonzottak az óvodába. Jeles napokhoz és ünnepeinkhez kapcsolódó színes programok és tevékenységek várták óvodásainak és az érdeklődő családtagokat.

A projekt lezárásakor határozottan kijelenthető, hogy a projekt a kitűzött célját elérte, minden érintett pozitív visszajelzést adott a megvalósult programokról, hasznosnak találta a pályázat által nyújtott segítséget.

 

 

 

                                               Kiss Zsolt szakmai vezető

 

 

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

 

Intézményünk, a Tiszakanyári Sün Balázs Napköziotthonos Óvodával közös projekt keretében 29.996.740 Ft támogatást nyert a TÁMOP 3.3.8.-12/2-2012-0085 számú pályázaton.

A projekt megvalósításának időtartama: 2013.09.01-2015.08.31.

A projekt célja, hogy támogassuk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességét, megkönnyítsük számukra az oktatási átmeneteket, az esélyegyenlőségi alapú fejlesztések révén.

A pályázat megvalósítása során a fő hangsúlyt az intézmények és a család kapcsolatának szorosabbra fűzésére, a korai hátránykompenzációra, prevencióra, valamint a tevékenységközpontú fejlesztésre helyeztük.

A pályázat keretében számos nagy sikerű programot bonyolítottunk le, valamint széles körű kapcsolati háló kialakítására, ennek keretében közös együttgondolkodásra sarkalltuk az érintetteket. Nagy sikerű családi napokat rendeztünk a kisebbségi önkormányzattal közösen. Végzős diákjaink szüleikkel együtt vettek részt pályaorientációs tréningen, melyet pszichológus vezetésével szerveztünk. A projekt megvalósítása során folyamat-tanácsadó segítette a bemeneti mérések és az egyéni fejlesztési tervek elkészítését, ill. kidolgozta az osztályfőnöki órákba illesztett esélyegyenlőségi programunkat. Átdolgozta iskolánk alapdokumentumait. A nyilvánosság tájékoztatása érdekében honlap fejlesztés valósult meg. A helyi társadalom (önkormányzat, CKÖ, védőnő, gyermekvédelem, SZK) bevonásával tréninget tartottunk, melynek célja a befogadói attitűd fejlesztése, az intézmény ez irányú jövőjével kapcsolatos célkitűzéseinek megbeszélése volt. Szakmai hálózatépítő találkozókat szerveztünk, amelyek alkalmával a környék hasonló pályázatokat megvalósító iskoláival konzultáltunk a tapasztalatokról és eredményeinket megosztottuk egymással. Negyedévente szakmai értékelő és tervező találkozókat tartottunk, ahol minden érintett beszámolt az elvégzett tevékenységekről, átgondoltuk a következő időszak feladatait. Nagy sikerű esélyegyenlőségi napokat tartottunk, ahol tanulóink és szüleik bevonásával igényes programok zajlottak. ( kézműves foglalkozások, néptánc bemutatók, könnyűzenei bemutatók, vetélkedők, közös ebéd stb.) Pedagógusaink 3x30 órás képzésen vettek részt, melyek a minél sikeresebb integrációt szolgálták.( Differenciálás, drámapedagógia, átmenetek kezelése.) HHH-s tanulóink nagy sikerű kirándulásokon vehettek részt, ahol teljes ellátást és fantasztikus programokat tudtunk biztosítani. Pályaorientációs szakember (pszichológus) foglalkozott évente 90 órában végzős diákjainkkal megkeresve az egyéniségekhez és képességekhez

 

Mentálhigiénés szakember látogatta szintén évi 90 órában- a HHH-s tanulóinkat és családjaikat, tanácsokat adott valamennyi érintettnek. Az átmenetek (óvoda-iskola, alsó-felső tagozat, általános és középiskola) megkönnyítése érdekében foglalkozásokat, valamint sikeres közösségi, gyermek-szülő és CKÖ részvételével zajló családi napokat tartottunk. A pályázatban tervezett fejlesztőeszközök beszerzésén túl - engedélyezett átcsoportosítással további eszközök beszerzésére is sor került, mely eszközöket a kollégák és diákjaink nagy örömmel használnak. Nagy sikerű családi napokat rendeztünk a kisebbségi önkormányzattal közösen. Óvodásaink szüleikkel együtt vettek részt bemutatókon, melyeken olyan információk birtokába kerültek, melyek az iskolaválasztást elősegítették. A kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó kommunikációs költségekre (hirdetőtábla, fotódokumentáció) terveztünk a projekt költségvetésében. A nyilvánosság biztosításának érdekében a III. számú kommunikációs csomag megvalósítása realizálódott. A C és D típusú tájékoztató táblák beszerzése megtörtént, továbbra is láthatók intézményünk falain. A projekt indításakor közvetlen és közvetett partnereinket szórólapok segítségével tájékoztattuk a pályázat céljáról, várható eredményeiről. Az iskola honlapján folyamatosan publikáltuk a projekt főbb eseményeit fotókkal alátámasztva. A projekt időtartama alatt évente ( 2 alkalom) 4 fő vett részt tanulmányúton, ahol un. jó gyakorlatokat tekinthettek meg és adaptálhattak az óvoda mindennapjaiba. Óriási segítség volt a plusz munkatárs alkalmazása,aki nagyon nagy segítséget nyújtott a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beilleszkedésében, személyiségének fejlesztésében. Tevékenysége során folyamatosan együttműködött az óvodapedagógusokkal, részt vett a szülői értekezleteken, team/munka megbeszéléseken, közreműködött az óvodai rendezvények szervezésében, megvalósításában. Óvodapedagógusaink 30 órás továbbképzésen vettek részt az átmenetek megkönnyítése érdekében. Az óvodás HHH-s gyermekek 2 alkalommal látogatták meg Európa legszebb állatkertjét, a Nyíregyházi Vadasparkot, ahol külön szervezett lenyűgöző programokon (fóka és pingvinetetés, mini buszos kirándulás stb.) vehettek részt, s teljes ellátásukat maximálisan biztosítottuk. Nagy élményt nyújtó rendezvényeket sikerült megvalósítanunk az óvodások és szüleik bevonásával (különös tekintettel a HHH-s gyermekekre). Minden szempontból eredményesnek bizonyult a HHH-s gyermekek és szüleik családlátogatása, melyet felkészült mentor végzett. A kisebbségi önkormányzattal közösen szervezett családi napokon egyre több érdeklődőt vonzottak az óvodába. Jeles napokhoz és ünnepeinkhez kapcsolódó színes programok és tevékenységek várták óvodásainak és az érdeklődő családtagokat.

A projekt lezárásakor határozottan kijelenthető, hogy a projekt a kitűzött célját elérte, minden érintett pozitív visszajelzést adott a megvalósult programokról, hasznosnak találta a pályázat által nyújtott segítséget.

 

 

 

2015. augusztus 28.                                               Kiss Zsolt szakmai vezető

a

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A  2015  MÁJUS 01 ÉS  2015 JÚNIUS 23. KÖZÖTT VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL

 

 

Tanulmányút:2015. június 05.-06.

Az óvodavezető helyettes kezdeményezésére bemutatkozott a két intézmény egymásnak. Beszámolójából kiderült, nagyszabású pályázatokban vesznek részt, jó gyakorlatuk a térségben kiemelkedő, dolgozóik elkötelezettek a HHH-s gyermekek esélyegyenlőségének biztosításában.  Intézményük az iskolával közösen 2002-ben megkapta a Partnerközpontú Működés Arany Fokozatát, ill. Az Innovatív Iskolák Európai Hálózatának Tagja lettek. Átadtuk ajándékainkat, majd végigvezetett az óvodán bemutatva főbb tevékenységüket, majd vendéglátás után a település adottságairól a szülők szociokulturális státuszáról esett szó. Végül Koósné Reha Valéria tájékoztatása következett, a HHH-s és kisebbségi származású gyermekek esélyteremtéséért tett intézkedésekről, és azok eredményeiről.

Az óvoda dolgozói megtiszteltek azzal, hogy szombaton befáradtak az intézménybe, a fogadásunkra. Szó esett a konfliktuskezelés sikeres gyakorlatáról a roma szülők körében, a roma és HHH-s gyermekek szocializációjáról, praktikus ötleteket sorakoztattak fel melyeket szívesen hallgattunk meg, mert hasznosíthatjuk azokat a saját gyakorlatunkban. Szó esett továbbá az - esélyegyenlőség fenntarthatóságának érdekében adódó - további feladatokról is.

Az óvodavezető helyettes mindezek után a „Biztos kezdet” program sikereiről számolt be, arra buzdítva csapatunkat, hogy pályázzunk, és kezdjük el, ezt a sikerekben gazdag, sok-sok lehetőséget kínáló, „Jó

gyakorlat”- al kecsegtető projektet. Dokumentumaikat, nyilvántartásaikat szívesen tárták elénk, a vezetésükre kialakított gyakorlatot alaposan kielemezve fejeztük be a látogatást. Intézményünk dolgozói hasznos tapasztalatokkal, és élményekkel tértek haza a tanulmányútról.

Az időszakban a további tevékenységeink a projekt zárásának előkészítésére, az eredmények számbavételére, az esetleges hiányosságot feltárására irányultak. Rendeztük a meglévő dokumentációt, a számlákat, valamint áttekintettük a pénzügyi teljesítések megvalósulását.

 

Tiszakanyár, 2015. június 23.                  Kiss Zsolt szakmai vezető

 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A  2015  FEBRUÁR 01 ÉS  2015 MÁJUS 01 KÖZÖTT VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL

 

Az időszak rendkívül eseménydús volt mind az óvoda  mind az iskola részéről. Folytatódtak az iskolai családi napok a tavaszi ünnepkörhöz kötődően, az átmeneteket elősegítő programok, kirándulások, a beszoktató napok az óvodában.

A megvalósítás során érezhető volt, hogy korábbi élményeik alapján  mind a gyerekek, mind a szülők ismerik, várják a programokat. A szervezés így egyre könnyebbé vált. A legszínesebbek természetesen az óvodások beszoktató napjai voltak. De ugyancsak nagy sikert arattak a családi napok rendezvényei is.

Befogadó-beszokató napok:

„ Kislányok régi játékai”- baba-mama nap

Cél: megismertetni a szülőket olyan régi játékokkal, és készítésükkel, melyek otthon kevés természetes anyagból, egyszerűen elkészíthetők. A kézzel készített játékok maradandó élménnyel szolgálnak, a szülővel közös barkácsolás pedig meghitté, kedvessé teszi a közös időtöltést. A népszerű Mazsola sorozat csutkababához köthető meséjének figyelmes meghallgatása, és az altató, táncoltató – gitárral kísért – gyerekdalok mindezeket az élményeket mélyítették.

 

„Komatálat hoztam…”- baba-mama nap

Cél: Húsvéthoz közeledve egy olyan játszónap lebonyolítása, melyen a szülők-gyerekek az ünnephez közeledve ismerkedhetnek az ünnepkör szokásaival, a vendéglátás szokásaival, a rákészülés hagyományaival. A tojásfa feldíszítése az általuk készített tojásokkal, a barka és ételszentelés szokása, a komatál küldése a „komák” között - mindezek felidézése, eljátszása – az ünnep hangulatát emelik, a szülők

 

hagyományőrző hajlandóságát élénkítik.

 „ A báb személyiségformáló szerepe ”- befogadó-nap2015. április 10.

Egy eseménysorozat lebonyolításának része a mai nap, amely a báb kisgyermekkori fejlődésben betöltött szerepét, jelentőségét mutatja be a szülőknek, egyszerű a számukra is könnyen érthető formában, több oldalról megvilágítva, többféle tevékenységen keresztül megtapasztalva. Cél: Hozzájárulni a szülő, a nagyszülő, a pedagógus – és a gyermek – közötti kapcsolatépítés megkönnyítéséhez és a kellemes időtöltéshez.  A szülők gyermekeikkel együtt megtekintették a Szülinapi ajándék c. bábelőadást, majd a szereplők személyes tulajdonságairól, és az általuk közvetített humorról – melyet a kisgyermek is megért, mert az Ő nyelvére íródott - beszélgettük. A humor, és a báb megjelent a megvendégelésben is, egészséges étkekként, zöldséges szendvicsfigurákat tálalt fel a szolgáltató.

 

 „ A báb a gyermek kezében ”- befogadó-nap 2015. április 16.

A gyermek számára az a legjobb játékszer, melyet maga alkot. A báb készítése közben megismeri a tárgyak, anyagok tulajdonságait, használati rendeltetését, a velük való bánásmódot. Ez fejleszti a gyermek képzeletét, kombináló képességét, kézügyességét.

A szülők ízelítőt kaptak abból, hogyan játszik, hogyan kell játszani, és hogyan kell együttműködni a gyermekkel bábjátéka során, ill, hogyan segíthet a szülő az önfeledt, fejlesztő hatású bábos tevékenységben.

 

 

 

 

Nagy családi napok

Még az előző negyedéves ciklus végén történt esemény volt a

 2015. február 26. du. 12.00-17.00 –én szervezett családi nap:

Mivel hűvös az idő, a legnagyobb csoportszobában került sor a tavaszköszöntő nagyszabású rendezvényre. Népszerűsítésére a szervező meghívót küldött szét a faluban, melyben nagy segítség volt a CKÖ helyi vezetője, aki mindvégig jelen volt az eseményen.

A családtagok folyamatosan kapcsolódtak be a programokba, melyek összesen 31 felnőtt részvételével zajlottak. Az óvodáskorú gyermekek és szüleik nagyszerű élményekkel térhettek haza ezen a napon. A rendezvény az óvodás gyerekek zenés-táncos bemutatkozó műsorával kezdődött. A folytatásban: 12.00 -13.00– Fánk-falatozás - Óvodások bemutatkozó zenés-táncos műsora, - Romwalter Éva zenés interaktív

 

tavaszi gyermekműsora – Óriás lufi-show – Táncház kicsiknek-nagyoknak – Csillámtetoválás. A rendezvény része volt annak a törekvésünknek, hogy nyitott alkalmakon a szülők, érdeklődők betekintést nyerhessenek az óvoda munkájába. Tevékenység közben láthatták, tapasztalhatták gyermekeik magatartását, viselkedését, utánozható magatartásmintát láthatnak az óvoda dolgozóitól a gyermekek nevelését illetően. Értelmes gyermek-közeli tevékenységeink mintául szolgálnak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek az otthoni szabadidő hasznos eltöltéséhez.

A lebonyolított színes és látványos programok sok-sok élménnyel gazdagították az óvodások mindennapjait, és a szülők számára is élmény volt gyermekükkel együtt lenni, látni őket tevékenységeik közben. Ezen események bizonyára erősítették az óvoda család kapcsolatot, és jelentősen növelték a bizalmat az intézmény iránt.

 

 2015. április 24. du. 12.00-17.00

A programot a vidám zenés interaktív műsor nyitotta.  A rendezvény népszerűsítésére a szervező meghívót küldött szét a faluban, melyben nagy segítség volt a CKÖ helyi vezetője, aki mindvégig jelen volt a rendezvényen.  A családtagok folyamatosan kapcsolódtak be a programokba, melyek összesen 30 felnőtt részvételével zajlottak. Az óvoda dolgozói elégedettek voltak ezzel a létszámmal, ugyanis a legtöbb HHH-s családban pici gyermeket nevelnek otthon, és a közmunka-programnak köszönhetően a felnőttek többsége dolgozni jár. A programot ezért is terveztük péntek délutánra, hogy a lehető legtöbben vehessenek részt rajta. A rendezvény témája illeszkedett az óvoda tavaszi nevelési tervünkhöz, tevékenységeinkhez. Egyöntetű a szülők véleménye abban, hogy a rendezvény – és a többi nyitott, szülővel közös program - sikerrel szolgálja a roma közösséggel jó kapcsolat alakítását a bizalom az elfogadás fenntartását, és a nevelési értékek közelítését.

 

 2015-05-21. csütörtök 12.00-17.00

A rendezvény előkészítése után a szolgáltatóval történt egyeztetésnek megfelelően zajlott a lebonyolítás. Nevelőink mindenben segítették a szervezőt a sikeres lebonyolítás érdekében. Meghívókat szerkesztettünk, melyeket személyesen - családlátogatás keretében – két héttel előtte igyekeztünk eljuttatni a szülők számára, a részletes programmal. Arcfestés, óriás ugrálóvár, Romwalter Éva zenés műsora,  „Zotya bohóc szórakoztat”, óriás lufi-show, vattacukor szerepelt a repertoárban, mely programok közelebb hozzák a szülőket nevelőket egymáshoz. A színes programok és az időben történő tájékoztatás

 

meghozta a várt érdeklődést, 26 szülő írta alá a jelenléti ívet. Több szülő csak rövid időre kukkantott be a rendezvényre, mert rövid időre tudták szabaddá tenni magukat.

A szülői kérdőívek kitöltése mára már gördülékenyen történik, a jelenlévők elégedettek voltak mind a pedagógusok rendezvényre való felkészültségével, mind az előadók sokszínűségével.

 

Kis családi napok:

 

„Itt a Húsvét, eljött végre” – Családi nap

2015. 04. 02. 8:00-tól

A hagyományok ápolásakor az együtt munkálkodás örömtelivé, izgalmassá teszik a várakozási időt. Bízunk abban, hogy a családi nap alkalmával felkínált programok közül némelyek beépülnek a családok életébe, és hagyománnyá válhatnak.

        A hideg, szeles időjárás ellenére nagy sikert aratott az udvaron megtartott tojáskereső verseny, mely végén mindenki ajándék csoki tojást kapott. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat is képviseltette magát, a Tiszakanyári Polgármesteri Hivatal dolgozói is elfogadták meghívásunkat. Érdeklődve figyelték a gyerekek hagyományőrző húsvéti műsorát, a locsolkodási szokások felelevenítését, valamint tavaszi dalos játékokból összeállított játékfűzését. Az óvoda dolgozói „tavaszi ropogós” népi tánccal kedveskedtek a résztvevőknek. A tojáshordó verseny örömteli, vidám, mókás hangulatban zajlott. A tojás-berzselés, tojásfestés, a csibés tojástartó készítése során a derűs, nyitott, érdeklődő, alkotó gyerekek és felnőttek, az együttműködő családok megerősítettek bennünket abban, hogy a hagyományőrző nyílt nap sikeres volt.

 

Családi majális az óvodában 2015. április 30.

A kellemes időnek köszönhetően a gyermekek az óvoda udvarán, a „májusfa” lombjai alatt tölthették el délelőttjüket. Programunkat közös barkácsolással kezdtük ahol papírsárkányok és szélforgók készültek. Szülők segítségével feldíszítettük a májusfát színes szalagokkal és lufikkal. A feldíszített fa körül a gyerekekkel, felnőttekkel közösen tavaszi körjátékokat játszottunk. A teraszon közben folyamatosan készült a vattacukor. A szülőknek buborékfújó versenyt rendeztünk, ki tud a legtöbb és legnagyobb buborékot fújni, a buborékfújókkal később a gyerekek játszottak tovább.

 

Óvoda – iskola átmenet

2015. 04. 21.

Cél: Barátkozzanak meg az iskola épületével, a tantermek hangulatával. Ismerkedés a tanítókkal, bizalomépítés. Ismerjék meg és kerüljenek közelebb a leendő tanítókhoz

Ezen a délelőttön, az iskolások személyre szóló ajándékot készítettek / könyvjelző/ a volt ovis társaknak. Felidéztük az emlékeket, volt ovis társaiktól hallhatták, hogy miért is jó az iskola. Ezt követően az elsősök kedvenc meséskönyvéből olvastam fel, énekeltünk néhány dalt gitár kísérettel. Ezután, a tanító nénik elmondták, hogy az iskolában ugyan ezt csinálják, csak a mesét már a gyerekek maguk olvassák, mert megtanulták a betűket. Majd az óvodások is kaptak meglepetést / virágos és autós kártya/ a tanító néniktől. Végül átkísértek minket az óvoda udvarra az iskolások és együtt játszhattak a régi játékokkal. Majd kissé iskolai hangulatot teremtve, „matematikai órát” játszottunk. Zárásként a tanító nénik mini

 

munkafüzettel ajándékozták meg a jelenlévőket. Ezt követően a beiratkozott gyerekek személyi anyagát tekintettük át egyenként, elemezve a fejlődésüket, - erősségeiket, gyengeségeiket, - átbeszélve a fejlődésükhöz legcélszerűbb módszereket.

 

A mozgás a gyerekek számára létszükséglet, mely jelentős szerepet tölt be fejlődésükben.

Az óvodás és az iskolás gyerekek együtt élték át a mozgás örömét, és hogy az egészséges édesség is lehet finom.

Ismert futójátékokat, váltóversenyt, kötélhúzó versenyt rendeztünk, játszottunk, hogy a nagycsoportosokban tudatosuljon a kötött foglalkozás. A verseny után minden résztvevő szimbolikus papírból készült aranyérmet kapott az aktív részvételért. Végül elfogyasztották a teljes kiőrlésű lisztből készült fitt kekszet és gyümölcslevet. Folytatásként ellátogattak az iskolások az óvoda udvarra és az ovisokkal romaprogram keretében együtt foglalatoskodtak.

Az óvoda teraszán „A pettyetlen katica c. cigánymesét hallgatták meg a gyerekek, majd megbeszéltük a mondanivalóját. Az elfogadás jelentőségét emeltük ki, származásra és bőrszínre való tekintet nélkül. Kötetlen beszélgetés keretében említést tettünk az ősi cigány mesterségekről, melyek vezetéknevekben élnek tovább. Szó esett kézműves mesterségekről, kipróbálhatták milyen saját kézzel csuklódíszt készíteni. Végül énekeltük a cigány himnuszt, cigány nyelven és magyarul is ismert roma dalokat, kannáztunk és kanalaztunk, táncház keretében közösen cigány táncot lejtettünk.

Tiszakanyár, 2015. 05.01.                Kiss Zsolt szakmai vezető

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A  2014 DECEMBER 01 ÉS  2015 FEBRUÁR 01 KÖZÖTT VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL

 

Az elmúlt évhez hasonlóan az iskolai programok ebben az időszakban indultak be maradéktalanul. A jeles napokhoz ( Mikulás, Karácsony)kötődően került sor a kis családi napokra, ahol a családokkal közösen készülődtünk, játszottunk, énekeltünk, erősítve a család-iskola kapcsolatát. Az iskolai átmenetek megkönnyítését szolgáló találkozók, közös tevékenységek a 4.-5; 8. - 9. évfolyamok között sikeres előkészítést jelenthetnek a gördülékeny váltások megvalósulása érdekében. A rendezvények jó hangulatúak voltak, sikerült a gyerekeknek élményeikről, tapasztalataikról gátlások nélkül beszélgetniük. Sok-sok program várta az ovisokat is ebben az időszakban.

3. „Karácsonyra készülünk…” meghitt családi nap, az ünnepre készülve

Célunk: A meghitt, barátságos légkörrel a bizalom megalapozása a hátrányos helyzetű családok és nevelők között. Adventi várakozás hangulatának átélése a tevékenységek során. Gyerek és felnőtt egyaránt szívesen kapcsolódott be a tervezett barkácsolásba, az elkészült díszeket örömmel vitték haza. A gyerekek nagyon élvezték a közös karácsonyfa díszítést, amikor elkészült csodálattal nézték. Mindhárom csoport készült karácsonyi műsorral, a vendégek és óvodás társaik tetszését elnyerve. Mini koncerten a feldíszített karácsonyfa mellett, gitár kísérettel karácsonyi dalokat énekeltünk. Sikerült a karácsonyi hangulatkeltés a szívekben, lelkekben.

4. „Téltemető Bolondbál” – kis családi nap

Cél: éljék át az évszakváltás jelentős eseményét, az ünnep hangulatát. A szülők megismerhetik egymást és a társas kapcsolat, az együtt

 

átélés élménye erősödik. Ezen a napon önfeledten játszhattak, szórakozhatnak együtt, mint régen a gyermekkorukban. A kézműves foglalkozáson gyerekek-szülők elkészíthették egyedi, saját tervezésű, ötletes farsangi kalapjukat. Jelmezes felvonuláson viselték maskaráikat. A hangulat fokozására, a csoportok elmondták a tanult farsangi verseket, elénekelték dalaikat. A visszajelzések alapján a konfettis lufi pukkasztó verseny volt az egyik legkedveltebb játék. A gyerekek műsora fűszoknyában lejtett tánc, óriási sikert aratott. A tombolasorsolásról senki sem tért haza üres kézzel. A nap zárásaként „kölyök-bulit” tartottunk, a gyerekek a még megmaradt energiájukat szabadíthatták fel.

Befogadó-beszokató napok:

1.„Járjunk táncot, „tipegőt-topogót”- – baba-mama nap

A zenés táncház során a vendégek gyermekjáték-fűzéssel ismerkedhettek, magyar népi dalokra, zenére táncoltak, játékos formában hívtuk fel a szülők figyelmét a mozgás személyiségfejlesztő hatásaira, fontosságára.

2.„Boszorkányok pedig vannak”- – baba-mama nap

A rendezvény célja, hogy a szülőkben erősítsük a mese, a képzelet világának fontosságát gyermekkorban.  A gyerekekben kialakult boszorkányok iránti negatív érzéseket a mesével és kedves játékokkal oldottuk. A képzelet világával játszva elutaztunk a boszik birodalmába.  Egy jóságos boszorkány segített minket az úton. Egy kicsit mi is boszik lehettünk. Seprűvel utaztunk és utánoztuk a mozgásukat. Kézműves foglalkozás keretén belül boszorkányt készíthettek. A mesehallgatás eredményes volt, tetszett és nagy élvezettel hallgatták. Gitárral kísérve boszis dalokat énekeltünk közösen a zenebona foglakozáson.

 

3.„Lessük meg a Mikulást”- baba-mama nap

Cél: meglepetést szerezni a gyerekeknek, bábelőadással fokozni a várakozás örömét. A leendő kiscsoportosok kedves, élményekkel gazdagított fogadása, a beszokatás előkészítése.

A meghitt, barátságos légkörben a Mikulás várás hangulatának megteremtése után gyermek és felnőtt egyaránt szívesen kapcsolódott be a tervezett barkácsolásba, az elkészült bábokat, és az ajándékokat örömmel vitték haza.

4.Téli örömök- „Ha-ha-ha havazik…” – baba-mama nap

        Ezzel a rendezvénnyel az volt a célunk, hogy egy sokoldalúan megtapasztalható, az évszaknak megfelelő időjárási jelenséget (olvadás, havazás, jegesedés), mint folyamatot élményszerű, játékos formában érzékeltessünk. Az időjárás a program napjára megenyhült és elolvadt az udvaron a hó, csoportszobai tevékenységet terveztünk. A „vízfakasztást” terepasztalon ámulva figyelték. Szemléltettük, eljátszottuk a víz körforgását is, majd mondókázással, havas, hóemberes dalokkal vezettük be a barkácsolást.

 

Tiszakanyár, 2015.02.05.                  Kiss Zsolt szakmai vezető

Copyright © 2020 Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola Rights Reserved.