Oldal Tetejére!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Itt az idő Iskolába menni, Új és Régi barátokkal találkozni és Új Ismeretekre szert tenni!

Véletlen Képek

P9230024.JPG

Facebook

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

A 2018/2019-as tanévben térítési díj, tandíj egyéb díjfizetési kötelezettség a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók irányában nincs. Támogatásban részesülhet az a tanulók, aki: Jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. Gyermekétkeztetés esetén, - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, valamint a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, hasonló életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, - a fentiek alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, - három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,kedvezményként kell biztosítani [Gyv. 151. § (5)]. Az utolsó két pontokban felsorolt gyermekek a gyermekvédelmi kedvezmény nélkül is jogosultak a gyermekétkeztetés kedvezményére. Térítési díjat azoknak a tanulóknak sem kell fizetni az étkezés igénybevételéért, akik jogszabály alapján nem részesülnek támogatásban, mert Tiszakanyár Község önkormányzata kifizeti.

Copyright © 2019 Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola Rights Reserved.