Oldal Tetejére!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Itt az idő Iskolába menni, Új és Régi barátokkal találkozni és Új Ismeretekre szert tenni!

Véletlen Képek

P9230050.JPG

Facebook

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A pedagógusok, amennyiben azt indokoltnak látják, a képességek fejlesztése céljából tantárgyakhoz kapcsolódó egyéni vagy csoportos feladatokat adhatnak a tanulóknak. A feladatok elvégzése önkéntes, az el nem készített feladatokért a tanulót elmarasztalni nem lehet. Az eredményesen megoldott házi feladatokért a pedagógus a tanulót egyéni belátása szerint jutalmazhatja. A házi feladatokért esetenként kapott érdemjegy a szóbeli, írásbeli számonkérések érdemjegyeinél, a témazáró dolgozatok jegyeinél kisebb súllyal szerepel. Az iskolai írásbeli beszámoltatások tanórai formái: témazáró, feladatlap, teszt, esszé, írásbeli felelet, iskolai dolgozat. • 1-4. évfolyam a magyar ny...elv, magyar irodalom, matematika, 2-4. évfolyam környezetismeret tantárgyakból a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek. • A tanulók magyarból, matematikából és idegen nyelvből írásbeli dolgozatot írnak. Ezekből és a többi tantárgyból a témakörök végén a pedagógus döntésének megfelelően témazáró feladatlapot írathat. • A tanulókkal naponta kettőnél több írásbeli dolgozat vagy témazáró feladatlap nem írható. Ezekről az írásbeli beszámoltatási alkalmakról legalább a megíratás előtt egy héttel a tanulókat tájékoztatni kell. • A témazáró dolgozat íratásának időpontját a pedagógus legalább egy héttel tanítási hamarabb köteles közölni. • A pedagógusnak a témazáró dolgozatot két héten belül ki kell javítani és beletekintési lehetőséget kell biztosítani a tanulók számára.

Copyright © 2019 Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola Rights Reserved.